Contact

How can we help?

You can reach us from 8:00 am to 5:00 pm on Monday – Friday. Outside these hours you can use the contact form.

Subscribe for our newsletter!

MAL Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 • Home
 • FULLY AUTOMATIC CASE SEALER: CT 205 TBR
0000

FULLY AUTOMATIC CASE SEALER: CT 205 TBR

Fully automatic case sealer

The CT 205 TBR is a fully automatic case sealer suitable for PP or PVC tape from 25 mm to 50 mm. The CT 205 TBR is particularly suitable for long, narrow boxes, as there are 4 horizontal conveyor belts, two above and two below, running parallel to the tape heads.

 • For PP and PVC tape, 25 mm or 50 mm
 • For long, small boxes
 • Conveyor speed of 22 meters per minute
 • Top and bottom transport
Cyklop.
95379

Request information!

SING Quotation

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

0000

FULLY AUTOMATIC CASE SEALER: CT 205 SDR

Fully automatic case sealer

The CT 205 SDR is a fully automatic case sealer suitable for PP or PVC tape from 25 mm to 75 mm. This taper is particularly suitable for closing boxes of different lengths and widths that are randomly fed into the machine.

 • For PP and PVC tape, 25 mm to 75 mm
 • For varying sizes
 • Conveyor speed of 22 meters per minute
 • Side transport
Cyklop.
95375

Request information!

SING Quotation

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

0000

FULLY AUTOMATIC CASE SEALER: CT 128 SDF

Automatic carton sealer for equal-sized boxes

The Cyklop case sealer CT 128 SDF is a fully automatic carton sealing machine suitable for PP and PVC tape. The CT-128 SDF is fitted with an automatic flap sealer that seals the top flaps automatically. Depending on the box dimensions, a throughput of 11 to 20 boxes per minute can be achieved. The machine is suitable for integration into an automatic packing line.
 • For 50 mm or 75 mm PP and PVC Tape
 • Automatic flap sealer
 • Side drive
 • Automatic adaption to width and height
 • Drive belt speed of 23 metres per minute
 • Sealing top and bottom
Cyklop.
67383
Brochure

Request information!

SING Quotation

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

0000

FULLY AUTOMATIC CASE SEALER: CT 105 TBR

Automatic carton sealer for difficult-to-close boxes

The case sealer CT 105 TBR is an automatic carton sealing machine suitable for PP or PVC tape. The CT 105 TBR is equipped with top and bottom drives making it possible to process and transport difficult-to-close packages. The machine is suitable for heavy boxes or boxes with a high flap pressure

 • For 50 mm or 75 mm PP and PVC Tape
 • Automatic adaption to width and height
 • Side/top drive for difficult-to-close boxes
 • Drive belt speed of 23 metres per minute
Cyklop.
67380
Brochure

Request information!

SING Quotation

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

0000

FULLY AUTOMATIC CASE SEALER: CT 105 SDR

Automatic carton sealer

The CT 105 SDR is an automatic carton sealing machine suitable for PP or PVC tape. The CT 105 SDR is suitable for integration into an automatic packing line.

 • For 50 mm or 75 mm PP and PVC Tape
 • Automatic adaption to width and height
 • Drive belt speed of 23 metres per minute
 • Side drive
Cyklop.
67377
Brochure

Request information!

SING Quotation

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

0000

CASE SEALER AND STRAPPING MACHINE: AMPAG KOMBI

Nạp đai và đóng đai bằng một thao tác duy nhất!

Sự kết hợp máy đóng đai hộp và máy đóng đai có thể được tích hợp hoàn hảo trong dây chuyền đóng gói tự động để nâng cao hiệu suất một cách cố định. Trước tiên, các hộp được đóng ở phía trên và dưới của đai, và sau đó chúng tự động đóng đai.

 • Đóng và đóng đai trong một thao tác duy nhất
 • Phía dưới và phía trên đóng đồng thời
 • Có đai để đảm bảo an toàn
 • Số lượng và vị trí đóng đai đều có thể điều chỉnh
 • Đóng gói theo hệ thống và an toàn
 • Phương pháp hoạt động hiệu quả và khoa học
Cyklop.
67375
Brochure

Request information!

SING Quotation

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase